Kodukord

Adila Puhkekeskuse /Adila Camp OÜ

kodukorra reeglid

 

Tere tulemast Adila Puhkekeskusesse! Et siin veedetud  ajast jääksid parimad mälestused, kordame üle mõned üldised reeglid ja lisaks Adila Puhkekeskuses  viibimise  juhised.

                                                     

ÜLDINE

 • Puhkekeskuse kasutaja peab järgima avalikus kohas käitumise üldnõudeid ja öörahu nõudeid (korrakaitseseadus § 55-56):

            -Avalikus kohas on keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte;

            -Mujal kui avalikus kohas on ajavahemikus kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni, keelatud tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte.

 • Puhkekeskusel on õigus nõuda kasutajalt häiriva tegevuse leppetrahvi 500 eurot iga fikseeritud rikkumise eest.
 • Võtame külastajaid vastu vastavalt  kokkulepitud inimeste arvule ja tingimustele (broneering).  Meil on õigus keelduda puhkemaja üleandmisest, kui saabuvaid külalisi on rohkem kui kokku lepitud ja kelle eest on tasutud.
 • Igal külastajal tuleb järgida Eesti Vabariigi seadusandlust, politsei ja/või puhkekeskuse personali seaduslikke korraldusi.
 • Ära jäta ahjutuld, kaminatuld, põlevaid küünlaid, õlilampe jmt ruumides järelvalveta.
 • Ära aseta küünlaid kristallidele, geoodidele, kujukestele jmt. selleks mitte ette nähtud kohtadesse.
 • Suitsetamine on paraku keelatud kogu puhekeskuse territooriumil ja majades.
 • Ära süüta lõket mujal kui selleks ette nähtud kohas. Lõkke tegemine toimub kokkuleppel ja ei kuulu majade broneerimise hinna sisse.
 • Grillimise koha näitab kätte puhkeküla esindaja. Ära jända tulega puitterrassil ja tugeva tuulega.
 • Ära jäta väikesi lapsi omapäi ja järelvalveta vee äärde (tiik, bassein) või saunasillale mängima,, mänguhoos on vettekukkumisoht väga reaalne.
  Ka täiskasvanud inimesed peavad olema vee ääres ettevaatlikud ning vältima kukkumisohte, vettehüppeid.
 • Ürituse kontrolli alt väljumise korral (vandalism, korrale mitte allumine või muu agressiivne tegevus) on Puhkekeskuse esindajal õigus üritus ilma tagasimakseid tegemata koheselt lõpetada. Klient vastutab kõigi temaga kaasas olevate inimeste eest. Seega – naudi stiilselt!
 • Kui puhkekeskuses viibimise ajal tekib kahju või midagi läheb rikki, tuleb sellest teavitada puhkekeskuse töötajaid, et vältida hilisemaid arusaamatusi.
 • Lemmikloomad on armsad, aga elusad, vajavad hoolt ja jälgimist - nad on lubatud kaasa võtta  keskuse personaliga kooskõlastatult ja vaktsineerimistõendi olemasolul.
 • Pürotehnika kasutamine (ilutulestik) on võimalik eelneval kokkuleppel kokku lepitud kohas ja vastama korrakaitseseaduse § 55, 56 toodule.
 • Palume viivitamatult teatada Adila Camp esindajale Puhkekülas toimunud avariist, tulekahjust, õnnetusest jms sündmusest, samuti sellise sündmuse toimumise ohust ning võimalusel võtta koheselt tarvitusele abinõud sellise ohu või toimunud sündmusest tuleneda võiva kahju ärahoidmiseks ja vähendamiseks.
 • Kaotatud võtme eest tuleb tasuda 8 €.

 

PUHKEMAJAD

 • Meie puhkemajad on mõeldud privaatseks puhkuseks nii seltskondadele kui peredele. Puhkemajas viibivate külaliste arv ei tohi ületada broneerimisel kokku lepitud inimeste arvu.
 • Enne puhkekeskuse majade kasutamist peab broneeringu alusel koostatud arve olema täielikult tasutud.
 • Puhkekeskuse töötaja  tutvustab oma külalistele kodukorda.
 • Puhkekeskusesse saabumine alates kell 14.00, varasem saabumine on võimalik kokkuleppel ja võimaluse olemasolul.
 • Lisavoodeid on võimalik paigaldada kokkuleppel.
 • Ei tohi  puhkemajades, saunas, baquas katta kinni andureid ja evakuatsiooniplafoone. Kui seda on tehtud, vastutab ruumide kasutaja võimalike tagajärgede eest. Andurid kaitsevad elu.
 • Puhkekeskuse kasutaja järgib ja vastutab, et kõik tema poolt üritusele kutsutud või üritusele lubatud isikud suhtuvad hoolivalt puhkekeskuse varasse ja territooriumisse. Tekitatud kahju eest vastutab rahaliselt ruumide kasutaja vastavalt Adila Camp OÜ poolt esitatud nõudele.
 • Keelatud on inventari (toolide, voodite, lampide, patjade, tekkide jms.) ümbertõstmine.
 • Kuidas tuleb maja enda lahkudes jätta? Prügi tuleb panna prügikasti (prügikastid asuvad majas sees ja õues). Kasutatud nõud tuleb koguda kööki, kuid ise pesema neid ei pea.
 • Lahkudes kontrolli üle kapid – kas isiklikud asjad said kaasa?
 • Maja tuleb vabastada lahkumise päeval hiljemalt kell 11.00, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Enne puhkekeskusest lahkumist tuleb võtta ühendust (+372 513 3968) puhkekeskuse töötajatega, kes vaatavad maja üle.
 • Tenniseväljakutel tohib viibida vaid eelneval kokkuleppel ja spetsiaalsetes tennisejalanõudes. Tenniseväljakute kasutamine on hinnakirja alusel.